Historia

Stugan byggdes av Leif Liljegren (med assistans av Sven Liljegren) 1974. Den timrades i Östergötland.
Stockarna märktes och stugan monterades ned för transport till…

 

…Vargvägen 12 i Sångbäcksvallen…

…där den monterades ihop igen.Stugan timrades våren 1974, sattes upp i Sångbäcksvallen under sommaren och var inflyttningsklar till julen samma år.

Elsmarie Liljegren stod för markservice, inredning och har även målat de tavlor som finns i stugan idag.

Vattnet i stugan är kallt och gott – och har av vissa tillskrivits närmast medicinska egenskaper.
Något sådant kan vi inte utlova, utan låter er själva avgöra.

På tiden stugan byggdes fanns bara två liftar i Klövsjö – ”Dalliften” och ”Mellanliften”. Katrinabacken var redan då, sedan länge, en uppskattad  tävlingsbacke.

Leif Liljegren, 1974